Seitsemän ominaisuutta, jotka erottavat huippumyyjät heikommin menestyvistä kollegoistaan.

Vaatimattomuus

Vastoin yleisiä mielikuvia huippumyyjät eivät ole tungettelevia ja täynnä itseään. 91 % heistä on vaatimattomia ja inhimillisiä. Tutkimukset osoittavat, että liian itsevarmat ja itseään täynnä olevat myyntimiehet työntävät pois luotaan enemmän asiakkaita kuin hankkivat uusia.

Vastuuntunto

85 % myyjistä omaa vahvan vastuuntunteen, velvollisuuden ja luotettavuuden. He suhtautuvat työhönsä tosissaan ja kokevat vastuuta tuloksista.

Tavoitteiden saavuttaminen

84 % huipuista on tavoiteorientoituneita. He keskittyvät tekemiseensä tavoitteiden saavuttamisen kautta ja mittaavat onnistumistaan niiden saavuttamisella.

Uteliaisuus

Huippumyyjät ovat luonnostaan uteliaita. 82 % myyjistä sai tutkimuksissa korkeat pisteet uteliaisuudesta. Myyntitapana heillä on keskustella asiakkaan kanssa, esittää kysymyksiä ja saada asiakas ajattelemaan vaikeitakin asioita.

Etäisyys

Yllättävää kyllä, huippumyyjät eivät läheskään aina viihdy asiakkaan seurassa tai ole luonnostaan ystävällisiä. Tutkimusten tulokset osoittavat, että ystävälliset myyjät ovat liian läheisiä asiakkaidensa kanssa ja eivät välttämättä ole tarpeeksi vakuuttavia. Myyntitapana heillä on toimia dominoivasti. Tämä tarkoittaa usein, että asiakkaat kuuntelevat heitä ja suhtautuvat heidän neuvoihinsa vakavasti.

Vastoinkäymisten käsittelykyky

Suuri osa huippumyyjistä osaa käsitellä pettymyksiä hyvin. Syynä tähän vaikuttaisi olevan kilpailullisuus. Suuri osa huippumyyjistä omaa tutkimusten mukaan urheilutaustaa opiskeluajoiltaan. Vaikuttaakin siltä, että huippumyyjät jättävät pettymykset taakseen heikommin menestyviä kollegoitaan paremmin. Myyntitapana heillä on suhtautua pettymyksiin haasteina ja voittaa ne.

Vahva itseluottamus

Huippumyyjä on tyypillisesti häikäilemätön, rohkea eikä nolostu helposti. He taistelevat asiansa puolesta ja eivät pelkää haastaa asiakastaan myyntiprosessin aikana.

 

Lähde: Talouselämä/ Harvard Business Review –  Steve W. Martin

Sinustako huippumyyjä? Hae tästä!

Avoimet työpaikat

Katso paikkakuntakohtaiset avoimet työtehtävät

Lue lisää

Avoin työhakemus

Lähetä meille avoin työhakemus

Lue lisää