Suoramarkkinointi MEGA

Suoramarkkinointi MEGA är en föregångare inom telemarketing och grundades redan år 1986. Vi verkar på 15 orter i Finland.

Vi utför årligen fler än 5 miljoner kundkontakter för otaliga kunder inom diverse branscher.

Vårt välutvecklade uppringningssystem garanterar effektiv och noggrann insamling av värdefull information på det sätt Ni önskar. Informationen kan vid behov direkt överföras till Ert eget kundregister varvid Ni har möjlighet att följa med resultaten i realtid.

Vi hör till Alma Media koncernen

Vi tillhör den starkt utvecklande Alma Media Oyj-gruppen. Alma Media är ett internationellt, starkt reformerande företag fokuserat på digitala medier, tjänster och marknadsplatsaffärer.

Bekanta dig med Alma Media på www.almamedia.fi

Telemarketing är effektivt!

Våra tjänster bygger på personliga telefonmöten. Telefonen är det bästa arbetsredskapet för att samla in svar på frågor, utföra undersökningar, effektivera försäljning eller inbjudningar samt för att få snabba svar – helst positiva sådana!

Med Megas telemarknadsföring uppnår Ni goda resultat. Räckvidden och nåbarheten är hög. Dessutom krävs inga stora förhandsinvesteringar. Vi kan börja samarbetet med en kort pilotperiod och göra beslut angående ett längre samarbete på basen av resultaten.

Försäljningstjänster

Vi erbjuder telemarketing åt både B2B- och B2C-företag med hjälp av över 300 försäljare. Varje månad ringer vi bokstavligen hundratusentals försäljningssamtal. Vi har branschens bästa arbetsverktyg till vårt förfogande, sakkunniga försäljare och hög standard på vår inskolning.

 

Inbjudningar, leads och bokningar

Det är otroligt svårt att generera försäljning via kalla kontakter. Låt Era försäljare fokusera på att slutföra försäljningsarbetet och låt oss ta hand om mötesbokningarna. Vår bokningsservice söker fram de bästa leadsen och potentiella kunderna. Spara företagets resurser och optimera ert försäljningsarbete!

Marknadsundersökning och kartläggning av köppotential

Motsvarar era produkter och tjänster kundernas ständigt växlande förväntningar och behov? Vi kan leverera svar, finna områden som kräver utveckling samt utreda era kunders behov och köppotential. Det är inte ovanligt att vi finner överraskande information eller får svar på frågor Ni inte ens tänkt på att ställa. Vår kundbetjäning och professionella attityd på telefonen garanterar användbara resultat av hög kvalitet!

Uppbyggnad och bearbetning av kundregister

Vi kan skapa ett kundregister åt Er enligt Era behov. Vi hittar intressanta segment snabbt och effektivt. Under arbetets gång uppdaterar vi Ert kundregister med värdefulla, potentiella kontakter. Dessa kontakter har med hög sannolikhet ett aktivt behov för era tjänster och utgör ett perfekt underlag för försäljning.

Ta kontakt, så berättar vi mer!