Suoramarkkinointi MEGA

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty 9.4.2019

Suoramarkkinointi Mega Oy on puhelimitse tapahtuvaan markkinointiin erikoistunut yritys. Puhelinmarkkinointialan ammattilaisena olemme myös sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi avoimesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi liiketoiminnassamme.

Henkilötietojen käsittely asiakkaiden toimeksiannosta

Kun käsittelemme kuluttajien ja yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja puhelinmarkkinointia varten, toimimme aina asiakkaidemme toimeksiannosta ja lukuun. Tämä tarkoittaa, että toimimme henkilötietojen käsittelijänä, emmekä käsittele tätä tarkoitusta varten asiakkailtamme saatuja henkilötietoja omiin tarkoituksiimme. Vastaavasti asiakkaamme on käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Käsittelyn lainmukaisuuden turvaamiseksi olemme tehneet asiakkaidemme kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämät sopimukset henkilötietojen käsittelystä ja sitoutuneet toimimaan näiden sopimusten ehtojen mukaisesti.

Asiakkaamme antavat meille ne henkilötiedot, joita käsittelemme toimeksiannon toteuttamiseksi.

Puheluiden tallentaminen osana henkilötietojen käsittelyä

Käsittelemme henkilötietoja myös tallentaessamme käymämme myyntipuhelut laadunvalvontaa, tilausten hallinnointia sekä väärinkäytösten ja mahdollisten erimielisyyksien selvittämistä varten.

Rekisterinpitäjänä käsittelemämme henkilötiedot

Siltä osin kuin käsittelemme omien asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tai työnhakijoidemme henkilötietoja, toimimme rekisterinpitäjän roolissa. Alla kerromme tarkemmin mm. siitä, mihin voit olla yhteydessä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa, mitä tietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten, oikeuksistasi rekisteröitynä, kenelle voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietojasi ja miten käytämme evästeitä palvelussamme.

Yhteystiedot

Suoramarkkinointi Mega Oy on rekisterinpitäjä tässä tietosuojakäytännössä kuvaamassamme henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:

Suoramarkkinointi Mega Oy

Salomonkatu 17 B, 11. krs., 00100 Helsinki

puh. (09) 8567 7700

s. tietosuoja@sm-mega.fi

www.sm-mega.fi

Y-tunnus: 0641345-5

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat sopimuksen teon tai palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot asiakas voi antaa niin halutessaan.

Käsittelemme yritysasiakkaistamme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Asiakasyrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, toimiala, osoite sekä laskutus- ja maksutiedot.
 • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi,tehtävänimike/titteli, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
 • Toimeksiantohistoriaa koskevat tiedot, sekä tiedot annetuista palautteista ja yhteydenotoista (kuten lokitiedot yhteydenotoista ja sähköpostikirjeenvaihto)

Käsittelemme työnhakijoidemme osalta tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä syntymäaika
 • Työnhakuun liittyviä koulutus- ja työskentelyhistoria

Emme käsittele kuluttajien henkilötietoja muilta osin rekisterinpitäjänä.

Saamme keräämämme tiedot pääsääntöisesti henkilöltä itseltään, kun henkilö on meihin yhteydessä esimerkiksi täyttämällä yhteydenotto-, tilaus- tai työnhakulomakkeen sivustollamme tai muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai puhelimitse. Saamme tietoja lisäksi, kun henkilö tekee kanssamme palveluitamme koskevan sopimuksen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimuksen täyttäminen ja asiakkuuden hallinnointi: Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut sekä muuhun asiakassuhteen hallinnointiin, kuten yhteydenpitoon ja tiedotteiden lähettämiseen, laskutus- ja perintätarkoituksiin sekä asiakassuhteeseen perustuvaan suoramarkkinointiin, ml. sen kohdentaminen työtehtävien, tilaushistorian kiinnostusten kohteiden ja muiden saamiemme tietojen perusteella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme tehdä tarjouksen, täyttää sopimuksen, laskuttaa palveluistamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen ja asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa. Työhakemusten osalta käsittelemme henkilötietoja työsuhteen valmisteluun liittyvässä päätöksenteossa ja yhteydenpidossa. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin sopimukseen.
 • Suoramarkkinointi, viestintä sekä liiketoiminnan kehitys ja analysointi: Käsittelemme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia palveluistamme ja muun tilaamasi viestinnän toimittamiseen (kuten uutiskirjeet), palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Voimme myös kohdentaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää työtehtävien, kiinnostusten kohteiden ja muiden saamiemme tietojen perusteella. Käsittelemme henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatulla tavalla.
 • Suostumukseen perustuva käsittely: Jos olemme pyytäneet suostumustasi tiettyä tarkoitusta varten, käsittelemme henkilötietoja näitä tarkoituksia varten suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa alla kuvatulla tavalla.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Voimme olla velvoitettuja käsittelemään joitakin henkilötietojasi myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakassuhteeseen perustuvia henkilötietoja aina vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, jonka jälkeen poistamme asiakassuhteeseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot, ellei vireillä ole reklamaatioita tai muita erimielisyyksiä, joiden käsittely edellyttää yksityiskohtaisten tietojen käsittelyä. Säilytämme tämän ajan jälkeenkin tiettyjä tietoja siltä osin kuin on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi (kuten kirjanpitolainsäädäntö). Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta voimme säilyttää yhteystietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointia alla kuvatun mukaisesti.

Säilytämme suoramarkkinointiin käsittelemiämme henkilötietoja (nimi, yrityksen nimi, titteli/asema, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä.Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Huomaathan, että oikeuksien käyttämistä varten voimme edellyttää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi todistamista varten.

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, jota varten niitä käsiteltiin.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojakäytännön ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.Viranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Emme ei myy tai muuten luovuta tietojasi kolmansille osapuolille kuin alla mainituissa tilanteissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olemme pyytäneet siihen suostumustasi ja olet sen antanut.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Alihankkijat: Siltä osin kuin käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, näillä voi olla palveluiden tarjoamiseksi pääsy henkilötietoihisi. Alihankkijoiden osalta olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja suojataksemme henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta tai luvattomalta pääsyltä, katoamiselta ja muuttumiselta.

Henkilötietoihisi on pääsy ja tietojasi käsittelevät ne työntekijämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietojasi työtehtäviensä hoitamiseksi. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin, ja heitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietokannat ja järjestelmät on suojattu salasanoin, palomuurein ja muin teknisin keinoin ja niihin liittyvät laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa tehdyissä tietojenkäsittelysopimuksissa sovitaan tiedon luottamuksellisuudesta ja tiedon suojaamisesta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Evästeiden käyttö

Voimme kerätä verkkopalveluidemme käyttäjän päätelaitetta ja palveluidemme käyttöä koskevia tietoja automaattisesti palvelinlokien sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Emme saa evästeiden avulla tietoomme henkilötietoja, joiden perusteella sinut voi suoraan tunnistaa (kuten nimi tai sähköpostiosoite).

Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme automaattisesti mm. tietoja sivustomme ominaisuuksien käytöstä ja selaustiedoista, tulosivusta, selaintiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmätiedot, yksilöllinen laite- tai evästetunniste sekä tiedot istunnon ajasta ja kestosta.

Emme yhdistä näitä automaattisesti kerättäviä tietoja käyttäjän muihin meillä mahdollisesti oleviin henkilötietoihin.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkopalveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä. Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Pysyvät evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Käytämme evästeitä personoidaksemme palveluitamme, analysoidaksemme verkkopalveluidemme käyttöä, sekä säilyttääksemme identiteettisi vierailusi ajan.

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjälle annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla. Voit myös missä tahansa vaiheessa esim. tyhjentää evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin, jolloin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta ja aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

Käytämme sivustollamme Google Analyticsia, joka Google Inc.:n tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua. Evästeen generoima informaatio siirretään ja sitä säilytetään Googlen palvelimilla USA:ssa. Google käyttää tätä tietoa puolestamme arvioidakseen ja analysoidakseen sivustomme käyttöä sekä tuottaakseen käyttöön perustuvia raportteja. Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä.

Lisätietoja evästeistä saat osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöön. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöön säännöllisesti. Pyrimme myös informoimaan muutoksista palveluissamme.