Suoramarkkinointi MEGA

Suoramarkkinointi MEGA är en föregångare inom telemarketing och ett konstant utvecklande företag som grundades år 1986. Vi verkar på 17 orter i Finland.

Vi utför årligen fler än 5 miljoner kundkontakter för otaliga kunder inom diverse branscher.

Vårt välutvecklade uppringningssystem garanterar effektiv och noggrann insamling av värdefull information på det sätt Ni önskar. Informationen kan vid behov direkt överföras till Ert eget system varvid Ni har möjlighet att följa med statistiken i realtid.

Vi hör till Alma Media-koncernen

Vi tillhör affärsenheten Alma Talent som är en del av den starkt utvecklande Alma Media Oyj-koncernen. Alma Talent är en mångsidig mediafamilj och omfattande informationsservice, samt en utvecklare av effektiv affärsverksamhet och sakkunnighet. Verksamheten är flerkanalig och internationell: huvudprodukterna är tidningar, böcker, webbtjänster, evenemang och skolningar.

Bekanta dig med Alma Talent på www.almatalent.fi 

Telemarketing är effektivt 

Våra tjänster bygger på personliga telefonmöten. Telefonen är det bästa arbetsredskapet för att samla in svar på frågor, utföra undersökningar, effektivera försäljning eller inbjudningar samt för att få snabba svar – gärna också positiva sådana.

Med Megas telemarketing uppnår Ni goda resultat. Räckvidden och nåbarheten är hög. Dessutom behövs inga stora förhandsinvesteringar. Vi kan börja samarbetet med en kort pilotperiod och göra beslut angående ett längre samarbete på basen av resultaten.

Försäljningstjänster

Vi erbjuder telemarketing åt både B2B- och B2C-företag med hjälp av över 300 försäljare. Varje månad ringer vi bokstavligen hundratusentals försäljningssamtal. Vi har branschens bästa arbetsverktyg till vårt förfogande, sakkunniga försäljare och hög standard på vår inskolning.

 

Inbjudningar, leads och bokningar

Det är otroligt svårt att generera försäljning via kalla kontakter. Låt Era försäljare fokusera på att slutföra arbetet och låt oss sköta mötesbokningarna. Vår bokningsservice hittar de bästa leadsen och potentiella kunder som verkligen är intresserade av Era tjänster. På det här sättet sparar Ert företag resurser och försäljningsarbetet optimeras!

Marknadsundersökning och kartläggning av inköpspotential

Motsvarar era produkter och tjänster kundernas ständigt växlande förväntningar och behov? Vi kan leverera svar, finna områden som kräver utveckling samt utreda era kunders behov och köppotential. Det är inte ovanligt att vi finner överraskande information eller får svar på frågor Ni inte ens tänkt på att ställa. Vårt betjänande och proffessionella attityd garanterar pålitliga och användbara resultat!

Uppbyggnad och bearbetning av kundregister

Vi kan skapa ett kundregister åt Er enligt Era behov. Vi hittar intressanta segment snabbt och effektivt. Under arbetets gång uppdaterar vi Ert kundregister med värdefulla, potentiella kontakter. Dessa kontakter har med hög sannolikhet ett aktivt behov för era tjänster och utgör ett perfekt underlag för försäljning.

Ta kontakt, så berättar vi mer!